Martin Valoušek

JUDr. Martin Valoušek

martin.valousek@akkp.cz
tel.: +420 224 819 334

Reg. č. ČAK: 15109
: 1833073

Sídlo: Rybná 9, 110 00 Praha 1

Životopis

Martin Valoušek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.). Rok studoval na Právnické fakultě Univerzity v Greifswaldu v Německu. V návaznosti na toto studium absolvoval také stáž u Okresního soudu v Greifswaldu. Je také absolventem stáže v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně. S Advokátní kanceláří Kříž a partneři s.r.o. spolupracuje od roku 2014.

Zaměření

Advokát JUDr. Martin Valoušek se zabývá všeobecnou agendou občanského i trestního práva. V rámci uvedené agendy se zaměřuje především na oblast práva k nehmotným statkům, a dále pak na ochranu osobnosti, ochranu proti nekalé soutěži a na právní vztahy k nemovitostem. V rámci uvedených zaměření se věnuje zejména sporné a smluvní agendě.

JUDr. Martin Valoušek je autorem knihy Fotografie a právo vydané nakladatelstvím Leges v roce 2014. Uvedená publikace zahrnuje výklad k autorskému právu a ochraně osobnosti ve vztahu k fotografii.

Specializace