Občanské právo

Oblasti občanského práva se přirozeně věnují všichni členové našeho týmu. Se změnami po rekodifikaci občanského práva jsme se již seznámili v rámci služeb poskytovaných naší kanceláří v mnoha případech zastoupení našich klientů a zároveň v této oblasti sledujeme aktuální vývoj rozhodovací praxe soudů. Jsme tedy připraveni poskytovat komplexní právní poradenství z oblasti občanského práva, zejména:

  • poradenství a příprava smluvních dokumentů v oblasti věcných práv
  • závazkové vztahy
  • ochrana osobnosti
  • příprava smluvních dokumentů u typových smluv
  • poradenství v oblasti dědického práva
  • vymáhání škody a jiné újmy