Veřejné zakázky a soutěžní právo

Konkurenceschopnost nezávislých subjektů je klíčovým předpokladem efektivní hospodářské soutěže a ekonomického růstu. S efektivní hospodářskou soutěží úzce souvisí i účelné a hospodárné vynakládání veřejných finančních prostředků.

S ohledem na tyto skutečnosti oblast veřejných zakázek a hospodářské soutěže patří k významné oblasti, v níž Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. poskytuje právní služby. Právní služby poskytujeme v nejširším spektru oboru veřejných zákazech a hospodářské soutěže, věnujeme se zejména:

  • transparentním a nediskriminačním způsobům zadávání veřejných zakázek
  • efektivnímu využívání veřejných prostředků za současného respektování pravidel hospodářské soutěže
  • komplexnímu zpracování právní dokumentace k výběrovým řízením
  • problematice dominantního postavení soutěžitele
  • problematice zakázaných kartelových dohod
  • spojování soutěžitelů
  • zastupování ve správních řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • soudnímu přezkumu správních rozhodnutí