Veronika Macurová Křížová

JUDr. Veronika Macurová Křížová, LL.M.

veronika.krizova@akkp.cz
tel.: +420 224 819 334

Reg. č. ČAK: 15860

Sídlo: Rybná 9, 110 00 Praha 1

Životopis

Veronika Macurová Křížová absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, kde získala titul Mgr., a dále rigorózní řízení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde po úspěšném složení rigorózní zkoušky získala titul JUDr. Během studia absolvovala studijní pobyt na Právnické fakultě Humboldt-Universität v Berlíně. Po dokončení vysokoškolského studia pracovala v Evropském parlamentu v Bruselu na pozici druhého asistenta v kanceláři poslance Evropského parlamentu. V průběhu stáže na Velvyslanectví České republiky v Berlíně spolupracovala s právním oddělením, diplomatickým oddělením a oddělením PR.

V roce 2009 nastoupila na roční studijní pobyt na Státní univerzitu v Petrohradě. Poté absolvovala roční studijní LL.M. program na Právnické fakultě UC Berkeley se zaměřením na právo duševního vlastnictví, zábavní průmysl, právo v oblasti umění a právo na ochranu soukromí. Tento studijní pobyt zakončila získáním titulu LL.M. a dále certifikátu BCLT Law & Technology Certificate.

Absolvovala pracovní stáže v advokátních kancelářích ve Wahshingtonu D.C. a v New Yorku.

S Advokátní kanceláří Kříž a partneři s.r.o. spolupracuje od roku 2009, nejprve jako advokátní koncipient, poté jako advokát. 

Členství

Je členkou Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti ochrany soukromí IAPP, se kterou spolupracuje na programech pro ČR.

Zaměření

JUDr. Veronika Macurová Křížová, LL.M. se specializuje na právo duševního vlastnictví, zejména na právo autorské, na ochranu osobnosti a ochranu osobních údajů (GDPR) a dále ochranu proti nekalé soutěži. Věnuje se i všeobecné agendě z oblasti civilního práva. Hovoří anglicky, německy.

Specializace