Fúze a akvizice

Fúze, akvizice a transformace jsou jednou z oblastí, kterou se Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. zabývá nejen v rámci obchodního práva, ale i souvisejících právních oborů.

Poskytujeme právní služby jak v rámci agendy smluvní, tak i společenstevní a související agendy sporné, jakož i agendy hospodářské soutěže.

Jde zejména o následující druhy projektů:

  • přeměny společností (fúze, rozdělení, změna právní formy a další),
  • převody majetkových účastí (obchodních podílů, akcií),
  • prodeje podniku, či jeho části,
  • privatizace.