Radim Krofta

JUDr. Radim Krofta

radim.krofta@akkp.cz
tel.: +420 224 819 334

Reg. č. ČAK: 14413

Sídlo: Rybná 9, 110 00 Praha 1

Životopis

Radim Krofta vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, kde dosáhl titulu magistra práv. Poté úspěšně absolvoval rigorózní zkoušku a obhájil rigorózní práci na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, za což mu byl udělen akademický titul doktora práv. V rámci studia absolvoval více než roční stáž na University of Glamorgan ve Walesu. Po 10 letech samostatné advokátní praxe se přidal do týmu Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o., kde působí od roku 2022.

Zaměření

Zabývá se zejména právem občanským a obchodním, právem pojistným a náhradou újmy. Jeho specializací je litigace – zastoupení v rozhodčích a soudních řízeních. Hovoří plynně anglicky.

Specializace