Pracovní právo

Své služby poskytujeme především zaměstnavatelům, které podporujeme při komplexní aplikaci pracovněprávních a souvisejících předpisů v praxi, a to v rozličných provozních podmínkách. Vedle toho od zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců, přebíráme řešení individuálních pracovněprávních problémů, ať už spadají do agendy sporné, či nesporné.

Významnou výhodou Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. je to, že její právníci každodenně poskytují právní pomoc nejen ve standardních případech, běžně vyplývajících z pracovněprávních vztahů, ale i v mimořádných situacích, se kterými se zaměstnanci i zaměstnavatelé setkávají pouze výjimečně a ojediněle.

V rámci pracovního práva a kolektivního vyjednávání se mimo jiné zabýváme:

  • smluvními závazky (ať již ze smluv individuálních či kolektivních)
  • ukončováním pracovních poměrů, a to i v rámci hromadného propouštění, včetně zastupování klientů ve sporech o neplatném rozvázání pracovního poměru
  • odměňováním v pracovněprávních vztazích
  • zajištěním pracovních podmínek zaměstnanců v souladu s právními předpisy
  • rovným zacházením a zákazem diskriminace
  • přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů