Ochrana osobních údajů/GDPR

GDPR tým

Advokátní kancelář Kříž a partneři vyčlenila pro své klienty právní tým specializovaný na oblast ochrany osobních údajů a související právní problematiku. Členové týmu, včetně externího auditora GDPR, se dlouhodobě připravovali na novou právní regulaci přicházející v rámci Nařízení GDPR a i nadále sledují nejnovější vývoj a výkladová stanoviska týkající se zavádění Nařízením GDPR do praxe.

Kromě široké mezinárodní spolupráce naší advokátní kanceláře v oblasti IP/IT/data protection je přidanou hodnotou tohoto specializovaného právního týmu také silné právní zázemí v souvisejících oblastech práva duševního vlastnictví, kdy za roky 2013, 2015 a 2016 Advokátní kancelář Kříž a partneři získala ocenění Právnická firma roku v kategorii duševního vlastnictví, do které daná oblast ve značné míře spadá.

Nespornou předností je i angažovanost několika pracovníků naší advokátní kanceláře v pedagogickém působení na Právnické fakultě Univerzity Kalovy a rozsáhlá další výuková a publikační činnost v České republice i zahraničí. O Nařízení GDPR přednáší členové našeho specializovaného týmu již přes rok na mezinárodních konferencích i odborných pracovištích.

Naše advokátní kancelář se široce věnuje také problematice e-commerce a právní problematice nových technologií, a to jak z pohledu práv autorských a průmyslových, tak také v oblasti ochrany osobnosti, mediálního práva, reklamy a marketingu, což nám umožňuje rychle se orientovat v potřebách klientů z těchto oblastí v souvislosti s Nařízením GDPR.

Služby poskytované v souvislosti s Nařízením GDPR

 • právní posouzení postupů správce údajů při zpracování osobních údajů a navržení nutných změn pro zajištění souladu tohoto zpracování s Nařízením GDPR (audit)
 • hodnocení rizikovosti zpracování, nutnosti provádění DPIA
 • provádění právní revize smluv s klienty a textu a podoby získávaných souhlasů subjektů údajů se zpracováním osobních údajů dle Nařízení GDPR
 • revize interních směrnic a postupů klientů při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR
 • příprava dokumentů, nutných pro soulad s principem odpovědnosti podle GDPR
 • právní poradenství při zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (dříve "citlivých údajů")
 • definování nových pravidel, jak s osobními údaji správně zacházet a zpracovávat je v souladu s Nařízením GDPR
 • poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
 • zajištění školení:
  • pro subjekty zpracovávající osobní údaje a jejich zaměstnance - na míru, podle specifik konkrétního zpracování osobních údajů
  • pro pověřence pro ochranu osobních údajů
 • právní asistence při nastavení transferu dat do třetích zemí (Privacy Shield)
 • zastupování při sporech v souvislosti s GDPR (správní řízení, občanskoprávní spory)
 • řešení otázek práv subjektu údajů

Kontakt

V případě zájmu o další informace související s Nařízením GDPR kontaktujte naši kancelář prostřednictvím emailu: michal.morawski@akkp.cz nebo telefonicky na čísle +420 224 819 340.