Trestní právo

Ačkoliv trestní právo nestojí ve středu naší činnosti naší kanceláře, zabýváme se také obhajobou. Toto odvětví práva je třeba vnímat pro jeho možné dopady v některých případech s mimořádnou pozorností a postupovat s maximální znalostí jak hmotněprávní tak procesní složky.

Trestní odpovědnost právnických osob představuje podstatnou oblast, mající přesah i do jiných odvětví práva. S ohledem na její poměrnou novost pak poptávané po právních službách v této oblasti představuje zajímavý segment a to i s ohledem na zájem klientů o prevenci. 

Zejména tedy:

  • vykonáváme obhajobu
  • připravujeme právní texty, sloužící klientům jako školící dokumentace pro zaměstnance
  • vystupujeme jako zmocněnci poškozených