Energetika

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. poskytuje dlouhodobě právní poradenství i v odvětví energetiky.

Kancelář má v této oblasti značné zkušenosti s poskytováním právních služeb při akvizicích a fúzích společností v oblasti energetiky, včetně provádění právních auditů (due diligence) ve významných energetických společnostech.

V rámci oblasti energetiky se mimo jiné zabýváme:

  • právními vztahy ve výstavbě a provozu energetických zařízení, jakož i výstavbě a provozu přenosové a distribuční soustavy
  • podmínkami výkonu licencovaných činností dle energetického zákona
  • smluvními vztahy na dodávku a distribuci elektřiny a plynu, jakož i na dodávku tepelné energie
  • zastupováním klientů před Energetickým regulačním úřadem
  • problematikou práv vlastníků či provozovatelů energetických zařízení k nemovitostem ve vlastnictví jiných osob.