Eliška Jedličková

JUDr. Eliška Jedličková

eliska.jedlickova@akkp.cz
tel.: +420 224 819 334

Reg. č. ČAK: 06384
: 62931539

Sídlo: Rybná 9, 110 00 Praha 1

Životopis

Eliška Jedličková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. S Advokátní kanceláří Kříž a partneři s.r.o. spolupracuje od roku 1992. Dříve působila ve státní správě včetně Úřadu vlády České republiky, kde se věnovala zejména legislativní činnosti, podílela se na přípravě řady významných právních předpisů v oblasti práva soukromého a správního. Od roku 1992 působila několik let v Legislativní radě vlády České republiky.

Zaměření

Advokátka JUDr. Eliška Jedličková se specializuje na obchodní, a správní a stavební právo. Věnuje se projektům nabývání majetkových účastí, zejména akcií. Má bohaté znalosti a četné zkušenosti z oblasti práva společenstevního, a to jak při procesu zakládání obchodních společností, tak i při výkonu jejich činnosti, působnosti orgánů a případné restrukturalizaci, jakož i privatizaci státních podniků. Dále poskytuje právní služby v oblasti smluvního práva, jakož i právních auditů. Věnuje se právní analýze a právnímu posuzování významných projektů, smluv a dokumentů.

Specializace