Novinky

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-85

Nové stránky věnované újmě na zdraví a pojistnému právu

Po rozšíření našeho týmu jsme pro Vás připravili nové webové stránky se zaměřením na problematiku náhrady újmy na zdraví a pojistného práva.  Více

27. květen 2024

Právnická firma roku 2023

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. byla opakovaně v soutěži Právnická firma roku 2023 vyhlášena jako velmi doporučovaná kancelář v kategorii Duševní vlastnictví. Více

8. listopad 2023

Předání ceny „Dědeček automobil“

JUDr. Michal Morawski, managing partner kanceláře, předává spolu s ministrem dopravy Martinem Kupkou ocenění „Dědeček automobil“ majitelům historických vozidel v Senátu Parlamentu České republiky dne 29. května 2023. Více

29. květen 2023

Institut Authentica

Ve středu 15. 2. 2023 se uskutečnilo v pořadí již druhé setkání, které zorganizoval spolek Institut Authentica, jehož cílem je podporovat osvětu v oblasti ochrany duševního vlastnictví a přispívat ke zlepšení podmínek pro podnikání v kreativních odvětvích a jehož je Advokátní kancelář Kříž a partneři jedním ze zakladatelů. Více

20. únor 2023

Zajímavý článek JUDr. Michala Morawski v Právních rozhledech

JUDr. Michal Morawski, advokát a managing partner v Advokátní kanceláři Kříž a partneři, publikoval v Právních rozhledech č. 1/2023.  Více

18. leden 2023

Právnická firma roku 2022

Advokátní kancelář Kříž a partneři získala hlavní cenu v 15. ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku v kategorii Duševní vlastnictví. Tohoto ocenění se nám dostalo již poněkolikáté. Více

9. listopad 2022

Mezinárodní konference IPG

Ve dnech 12. – 14. 5. 2022 proběhla mezinárodní konference IPG ve Florencii. Konference se za naší kancelář zúčastnila JUDr. Veronika Macurová Křížová, LL.M. Na konferenci bylo diskutováno několik aktuálních témat z oblasti právní praxe a daňového poradenství. Nejpodstatnějšími tématy byly zvláštní daňový režim Itálie pro foreign high-net-worth individuals (HNWIs), který představil Pietro Mastellone, a dále italská daňová zvýhodnění pro korporace. V dalších blocích konference pak byla prezentována série přednášek na téma CSR v mezinárodních obchodních společnostech (příklad praxe módní značky Salvatore Ferragamo) a prevence greenwashinguposuzování ESG investičních programů a související evropská právní úprava u obou témat. Dále pak byli účastníci konference seznámeni s odbornou prezentací na téma Technologické výzvy AI a trendy a limity aplikace AI v oblasti poskytování právních služeb, následované AI workshopem. JUDr. Macurová Křížová pak na konferenci představila novou obchodní strukturu Advokátní kanceláře Kříž a partneři pod vedením JUDr. Michala Morawski a dále iniciativu pro IPG v oblasti konkrétní aktuálně ekonomicky i právně se rozvíjející oblasti. 

25. květen 2022

Změna společníků

Vážení přátelé,

v uplynulém podivném roce (resp. dvouletí) nebylo možno důstojně oslavit některá výročí a narozeniny. Do tohoto spektra spadá i 30 let úspěšného fungování naší advokátní kanceláře. Více

5. leden 2022

Právnická firma roku 2021

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. byla v soutěži Právnická firma roku 2021 vyhlášena jako velmi doporučovaná kancelář v kategorii Duševní vlastnictví. Více

2. listopad 2021

Whistleblowing

Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, ze dne 23. října 2019 vyžaduje, aby členské státy implementovaly příslušnou právní úpravu nejpozději do 17. prosince 2021. Více

15. říjen 2021