Novinky

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-79

Mezinárodní konference IPG

Ve dnech 12. – 14. 5. 2022 proběhla mezinárodní konference IPG ve Florencii. Konference se za naší kancelář zúčastnila JUDr. Veronika Macurová Křížová, LL.M. Na konferenci bylo diskutováno několik aktuálních témat z oblasti právní praxe a daňového poradenství. Nejpodstatnějšími tématy byly zvláštní daňový režim Itálie pro foreign high-net-worth individuals (HNWIs), který představil Pietro Mastellone, a dále italská daňová zvýhodnění pro korporace. V dalších blocích konference pak byla prezentována série přednášek na téma CSR v mezinárodních obchodních společnostech (příklad praxe módní značky Salvatore Ferragamo) a prevence greenwashinguposuzování ESG investičních programů a související evropská právní úprava u obou témat. Dále pak byli účastníci konference seznámeni s odbornou prezentací na téma Technologické výzvy AI a trendy a limity aplikace AI v oblasti poskytování právních služeb, následované AI workshopem. JUDr. Macurová Křížová pak na konferenci představila novou obchodní strukturu Advokátní kanceláře Kříž a partneři pod vedením JUDr. Michala Morawski a dále iniciativu pro IPG v oblasti konkrétní aktuálně ekonomicky i právně se rozvíjející oblasti. 

25. květen 2022

Změna společníků

Vážení přátelé,

v uplynulém podivném roce (resp. dvouletí) nebylo možno důstojně oslavit některá výročí a narozeniny. Do tohoto spektra spadá i 30 let úspěšného fungování naší advokátní kanceláře. Více

5. leden 2022

Právnická firma roku 2021

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. byla v soutěži Právnická firma roku 2021 vyhlášena jako velmi doporučovaná kancelář v kategorii Duševní vlastnictví. Více

2. listopad 2021

Whistleblowing

Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, ze dne 23. října 2019 vyžaduje, aby členské státy implementovaly příslušnou právní úpravu nejpozději do 17. prosince 2021. Více

15. říjen 2021

Právní služby pro Ministerstvo průmyslu a obchodu

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. začala poskytovat právní pomoc Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Více

12. duben 2021

Právnická firma roku 2020

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. byla v soutěži Právnická firma roku 2020 vyhlášena jako velmi doporučovaná kancelář v kategorii Duševní vlastnictví. Více

3. listopad 2020

Výklad základů práva duševního vlastnictví

JUDr. Martin Valoušek, advokát, přednáší v letním semestru 2020 na Fakultě stavební ČVUT základy práva duševního vlastnictví a ochrany osobnosti. Více

24. únor 2020

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je uspořadatelem publikace

„Právo duševního vlastnictví je tradičně chápáno – a k tomuto pojetí se hlásíme – jako svébytný, vnitřně konzistentní systém s vlastními principy a pojmy, které umožňují jeho řádné a správné uchopení, jakož i řešení teoretických a praktických otázek…“ Takto začíná úvod publikace Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, s podtitulem Právo duševního vlastnictví v systému soukromého práva a výzvy informační společnosti, jejímž garantem a uspořadatelem je JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. a vydavatelem Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019. Více

19. únor 2020

Mezinárodní seminář patentového práva

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. pronesl úvodní řeč na Mezinárodním semináři patentového práva, který pořádal Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK. Tento seminář se konal v angličtině. JUDr. Dobřichovský, Ph.D. seminář rovněž moderoval. Více

27. listopad 2019

Právnická firma roku 2019

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. byla v soutěži Právnická firma roku 2019 vyhlášena jako velmi doporučovaná kancelář v kategorii Duševní vlastnictví. Více

5. listopad 2019