Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví
vč. práva na ochranu osobnosti, dobré pověsti a proti nekalé soutěži

Duševní vlastnictví a další práva k nehmotným statkům jsou jednou z dominantní oblastí činnosti Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o., přičemž jde i o specializaci partnerů, prof. JUDr. Jana Kříže a JUDr. Tomáše Dobřichovského, Ph.D.

Právní služby poskytujeme v nejširším spektru oboru duševního vlastnictví, věnujeme se tak zejména problematice: