Obchodní právo

Po rekodifikaci v této oblasti poskytujeme podle NOZ a ZOK právní služby při tvorbě všech smluvní typy v této oblasti. V korporátních otázkách pak poskytujeme právní servis od zakládání společností přes založení společnosti, přes fúze a akvizice až po spory, plynoucí z členství ve statutárním orgánu, zejména tedy:

  • zápisy společností do obchodního rejstříku a získávání podnikatelských oprávnění
  • konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností
  • uzavírání smluv o převodu akcií nebo podílů
  • přeměny obchodních společností