Tabákové právo

Advokátní kancelář disponuje mnohaletými zkušenostmi a podrobnými teoretickými i praktickými znalostmi zákona o potravinách a tabákových výrobcích, zákona o regulaci reklamy, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona o spotřebních daních, u nichž jsme se též podíleli na jejich novelizacích. Rovněž tak se členové kanceláře mohou vykázat výbornou znalostí navazujících podzákonných předpisů, zejména pak vyhlášky o tabákových výrobcích a vyhlášky o elektronických cigaretách, a neméně výbornou znalostí nařízení REACH, směrnice EUTPD (o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků) a navazujících evropských norem.

S ohledem na zaměření tabákových korporací primárně na prodej tabákových výrobků a elektronických cigaret se domníváme, že pro tyto subjekty je klíčová naše asistence v oblasti dovozu a distribuce těchto výrobků, jejich označování, možnostech jejich prodeje a užívání a reklamy na tyto výrobky, jakož i pomoc při přípravě legislativních změn a poradenství v celních a daňových záležitostech, včetně případného zastupování před celními úřady majícími na starosti výběr spotřební daně z tabákových výrobků.

Advokátní kancelář Kříž a partneři je poskytovatelem právních služeb v oblasti tabákového práva již od roku 1991. Za dobu posledních nejméně 15 let prošly doporučení a právní rady naší advokátní kanceláře testem správnosti před orgány dozoru i před soudy. Za uvedenou dobu naše advokátní kancelář  neprohrála v této oblasti jediný spor a nebyla jejím klientům ze strany dozorujících státních orgánů uložena jediná sankce. Naopak v řadě dalších případů naše advokátní kancelář ustála vlastní právní názor, příp. zvrátila právní názor dozorujících orgánů. Dále je nutno dodat, že zkušenosti naší advokátní kanceláře se uplatnily také při právní podpoře jejích klientů při zásadnějších legislativních změnách (LIP, EUTPD II apod.). Lze tak bez nadsázky uvést, že naše kancelář disponuje rozsáhlými znalostmi rozhodovací praxe ve stěžejních úsecích právní úpravy, logicky ucelenými v dlouhodobě ustálených právních názorech.