Litigace

Litigace (rozhodčí a soudní řízení) je oblast, kterou se zabýváme od samého založení naší advokátní kanceláře. Nabízíme mnohaleté zkušenosti se zastupováním klientů jak v soudních, tak rozhodčích řízeních. Zastupujeme naše klienty u soudů v rámci celé České republiky a troufáme si tvrdit, že v ČR neexistuje soud, u kterého bychom se neúčastnili ústního jednání. Samozřejmostí je poskytování právních služeb v rámci řízení o ústavních stížnostech, ať již se jedná o právní zastoupení individuálních účastníků řízení o ústavní stížnosti, anebo o právní služby pro ústavní stížnosti podávané skupinou zákonodárců.

Rozhodčí řízení známe i zevnitř – prof. JUDr. Jan Kříž a JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. jsou rozhodci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Vedle rozhodčích řízení před tímto rozhodčím soudem máme zkušenosti s rozhodčími řízeními podle ICC, ISF, UNCITRAL i s rozhodčími řízeními ad hoc. S naší specializací na duševní vlastnictví úzce souvisejí i hluboké zkušenosti s alternativním řešením sporů (ADR) týkajících se doménových jmen .eu.