Jiří Wytrzens

Mgr. Jiří Wytrzens

jiri.wytrzens@akkp.cz
tel.: +420 224 819 334

Reg. č. ČAK: 14915

Sídlo: Rybná 9, 110 00 Praha 1

Životopis

Jiří Wytrzens absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2009 zde úspěšně ukončil magisterské studium v oboru právo a právní věda. Následně v roce 2013 složil advokátní zkoušku. S Advokátní kanceláří Kříž a partneři s.r.o., resp. jejím právním předchůdcem, spolupracoval již jako advokátní koncipient a nyní se vrací jako společník a jednatel poté, co prošel dalšími kancelářemi i samostatným výkonem advokacie.

Členství

Je členem České advokátní komory od roku 2013.

Zaměření

Advokát Mgr. Jiří Wytrzens se specializuje na občanské a obchodní právo se zaměřením na řešení sporné agendy. V této oblasti má za sebou několik významných soudních sporů. Dále se věnuje problematice nemovitostí a developmentu a také ochraně osobnosti. Hovoří anglicky.

Specializace