Nemovitosti

V této oblasti poskytuje naše kancelář služby na vysoké úrovni a to především díky advokátům s mnohaletou zkušeností a znalostmi. V této oblasti tvoří, mimo developerských projektů, nejčetnější služby, které poskytujeme:

  • koupě a prodej nemovitostí
  • nájemní a podnájemní smlouvy 
  • pronájmy kancelářských, obchodních a průmyslových prostor
  • zástavní smlouvy, věcná břemena či jiná věcná práva k nemovitostem územní plánování a stavební řízení
  • zastupování v rozhodčích a soudních řízeních