Zaměstnání

Zájemci o práci advokáta a advokátního koncipienta mohou kontaktovat
JUDr. Tomáše Dobřichovského, Ph.D.
na adrese: tomas.dobrichovsky@ak-kp.cz.

Zájemci o administrativní práci mohou kontaktovat
JUDr. Ivanu Neužilovou
na ivana.neuzilova@ak-kp.cz