Zaměstnání

Zájemci o práci advokáta a advokátního koncipienta mohou kontaktovat
JUDr. Michala Morawski
na adrese: michal.morawski@ak-kp.cz.

Zájemci o administrativní práci mohou kontaktovat
JUDr. Ivanu Neužilovou
na ivana.neuzilova@ak-kp.cz