Novinky

Změna společníků

05/01/22

Vážení přátelé,

v uplynulém podivném roce (resp. dvouletí) nebylo možno důstojně oslavit některá výročí a narozeniny. Do tohoto spektra spadá i 30 let úspěšného fungování naší advokátní kanceláře.

Je vhodné a přiměřené dát tímto ve známost, že s účinností od počátku tohoto roku se společníky Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. stávají JUDr. Michal Morawski, JUDr. Veronika Macurová Křížová, LL.M. a Mgr. Jiří Wytrzens.

Advokátní kancelář bude nadále působit a poskytovat plné spektrum právních služeb pod stejnou obchodní firmou na stávající adrese Rybná 9, Praha 1, a to jak dlouhodobě budovanému kmenu tradiční klientely, tak i klientům novým, které rádi přivítáme a věnujeme jim veškerou pozornost a péči.

Přejeme novým společníkům mnoho úspěchů a spokojenosti v jejich práci v této zajisté nelehké době a těšíme se na jakákoliv pracovní i nepracovní setkání s vámi v Rybné.

                                                    

V úctě prof. JUDr. Jan Kříž