Novinky

Institut Authentica

20/02/23

Ve středu 15. 2. 2023 se uskutečnilo v pořadí již druhé setkání, které zorganizoval spolek Institut Authentica, jehož cílem je podporovat osvětu v oblasti ochrany duševního vlastnictví a přispívat ke zlepšení podmínek pro podnikání v kreativních odvětvích a jehož je Advokátní kancelář Kříž a partneři jedním ze zakladatelů.

První setkání proběhlo již v listopadu loňského roku za hojné účasti odborné veřejnosti napříč zájmovým spektrem. Zde, kromě samotného představení Institutu a jeho hlavního účelu, proběhla moderovaná diskuze Od myšlenky k hodnotě o aktuálních trendech a výzvách v komerčním využití duševního vlastnictví.

Zájem o únorové setkání na téma: Budoucnost značky a designu v době AI a metaverse jenom potvrdil, že se Institut vydal správným směrem a alespoň částečně plní prázdné místo v tomto oboru.