Novinky

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-85

Právní úpravy veřejných licencí v IT

Naši advokáti JUDr. Michal Morawski a JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., přednesou dne 28. 8. 2019 na půdě Ministerstva vnitra v Centrotexu hodinovou prezentaci na semináři, který pořádá Ministerstvo vnitra České republiky pro státní orgány a veřejné instituce na téma právní úpravy veřejných licencí v IT. Více

26. srpen 2019

JUDr. Martin Valoušek je spoluautorem publikace

JUDr. Martin Valoušek je spoluautorem nově vydané publikace "Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů", vydané nakladatelstvím Leges. Více

14. srpen 2019

Advokátní koncipient/koncipientka

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. hledá do svého týmu: ADVOKÁTNÍHO KONCIPIENTA/KONCIPIENTKU. Více

5. srpen 2019

Advokát/advokátka

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. hledá do svého týmu ADVOKÁTA/ADVOKÁTKU zejména pro oblast občanského a obchodního práva se zkušenostmi při zastupování před soudy.  Více

5. srpen 2019

Práce s autorskými právy a jejich definice s ohledem na originalitu a umělou inteligenci

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., vedoucí odborné sekce duševního vlastnictví, vystoupí na odborném semináři s názvem „Práce s autorskými právy a jejich definice s ohledem na originalitu a umělou inteligenci“, který pořádá Právnická fakulta Technické univerzity Drážďany a který se koná 27. června 2019. Více

19. červen 2019

Aktuální otázky autorského práva – modulový kurz

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., vedoucí odborné sekce duševního vlastnictví, je garantem kurzu s názvem „Aktuální otázky autorského práva“, který pořádá Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Více

19. červen 2019

Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě

Dne 19. září 2019 vystoupí JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., vedoucí odborné sekce duševního vlastnictví, na konferenci s názvem Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě, a to s příspěvkem na téma „Ochrana práv duševního vlastnictví v České republice – aktuální výzvy“ v Panelu 1, který bude probíhat v čase 10:10 – 10:55. Více

4. červen 2019

Aktuální otázky práva duševního vlastnictví

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., vedoucí odborné sekce duševního vlastnictví, přednášel dne 16. 5. 2019 na semináři pořádaného Justiční akademií v Kroměříži.  Více

20. květen 2019

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je uspořadatelem publikace

V odvětví práv k duševnímu vlastnictví rok 2018 přinesl řadu změn, a to dokonce koncepčních, které ovšem daly podnět také k řadě otázek a kritickým pohledům. Tomuto tématu se věnuje publikace, která nese název Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, s podtitulem Ke koncepčním změnám v přístupech práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k pojmu originality děl, pojetí ochranných známek a chápání patentové teorie ekvivalence, a kterou vydala Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2018. Více

5. březen 2019