Novinky

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-83

Výklad základů práva duševního vlastnictví

JUDr. Martin Valoušek, advokát, přednáší v letním semestru 2020 na Fakultě stavební ČVUT základy práva duševního vlastnictví a ochrany osobnosti. Více

24. únor 2020

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je uspořadatelem publikace

„Právo duševního vlastnictví je tradičně chápáno – a k tomuto pojetí se hlásíme – jako svébytný, vnitřně konzistentní systém s vlastními principy a pojmy, které umožňují jeho řádné a správné uchopení, jakož i řešení teoretických a praktických otázek…“ Takto začíná úvod publikace Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, s podtitulem Právo duševního vlastnictví v systému soukromého práva a výzvy informační společnosti, jejímž garantem a uspořadatelem je JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. a vydavatelem Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019. Více

19. únor 2020

Mezinárodní seminář patentového práva

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. pronesl úvodní řeč na Mezinárodním semináři patentového práva, který pořádal Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK. Tento seminář se konal v angličtině. JUDr. Dobřichovský, Ph.D. seminář rovněž moderoval. Více

27. listopad 2019

Právnická firma roku 2019

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. byla v soutěži Právnická firma roku 2019 vyhlášena jako velmi doporučovaná kancelář v kategorii Duševní vlastnictví. Více

5. listopad 2019

Autorské právo a práva související, 2. aktualizované vydání

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je spoluautorem vysokoškolské učebnice o autorském právu s názvem Autorské právo a práva související. Více

4. listopad 2019

Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. a prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. jsou spoluautory velkého komentáře k autorskému zákonu. Více

4. listopad 2019

Výklad základů práva duševního vlastnictví

JUDr. Martin Valoušek, advokát, přednáší v zimním semestru 2019 na Fakultě stavební ČVUT výklad základů práva duševního vlastnictví. Více

7. říjen 2019

Rozhodnutí v kauze koupě padělaných obrazů

Dne 26. 8. 2019 Krajský soud v Praze rozhodl v kauze padělaných obrazů a přiznal poškozené Jiřině Bohdalové, kterou naše kancelář v této věci zastupuje, náhradu škody ve výši 1,5 milionu korun způsobené organizovanou skupinou Jaroslava Frölicha. Více

26. srpen 2019

Právní úpravy veřejných licencí v IT

Naši advokáti JUDr. Michal Morawski a JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., přednesou dne 28. 8. 2019 na půdě Ministerstva vnitra v Centrotexu hodinovou prezentaci na semináři, který pořádá Ministerstvo vnitra České republiky pro státní orgány a veřejné instituce na téma právní úpravy veřejných licencí v IT. Více

26. srpen 2019

JUDr. Martin Valoušek je spoluautorem publikace

JUDr. Martin Valoušek je spoluautorem nově vydané publikace "Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů", vydané nakladatelstvím Leges. Více

14. srpen 2019