Nekalá soutěž

Právní služby v celé šíři, tedy jak ochrana proti zásahu či ohrožení, tak obrana proti nařčení ze zásahu, jakož i preventivní konzultace pro předcházení budoucí odpovědnosti.