Autorské právo

Autorská práva

Právní služby v celé šíři zejména zastupování v řízeních o vymáhání práv před soudy a policií, příprava smluv a jiných dokumentů (zejm. licence, převody, transfery technologie, vnitřní dokumenty včetně pracovněprávních o zaměstnaneckých dílech), zpracování právních expertíz, poradenství včetně vztahů ke kolektivním správcům, vymáhání práv včetně zastupování před státními orgány (soudy, ČOI, celní správa, policie) a spolupráce se zájmovými institucemi (IFPI aj.).

Ochrana software

Právní služby v celé šíři, zejména příprava smluv a jiných dokumentů (zejm. licence, převody, transfery technologie, vnitřní dokumenty včetně pracovněprávních o zaměstnaneckých dílech), zpracování právních expertíz, poradenství, vymáhání práv včetně zastupování před státními orgány (soudy, ČOI, celní správa, policie).