Ochranné známky, patenty a jiná průmyslová práva

Ochranné známky

Právní služby v celé šíři, zejména zastupování při zápisu a jiných úkonech známkového řízení před českým Úřadem průmyslového vlastnictví (české národní ochranné známky), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví – EUIPO (ochranné známky EU), Mezinárodním úřadem WIPO (mezinárodní známky), spolupráce s národními známkovými zástupci (národní známky mimo ČR), kompletní správa známkového portfolia, příprava smluv (licence, převody, franchizing aj.), zpracování právních expertíz, poradenství, vymáhání práv včetně zastupování před státními orgány (soudy, ČOI, celní správa, policie).

Patenty a užitné vzory

Zastupování v řízeních o vymáhání práv zejm. před soudy a policií, příprava smluv a jiných dokumentů (zejm. licence, převody, transfery technologie, vnitřní dokumenty včetně pracovněprávních o podnikových vynálezech a užitných vzorech), zpracování právních expertíz, poradenství; v přihlašovacím řízení spolupracujeme s patentovými zástupci se specializací na informační technologie (Ing. Milan Škoda).