Ochrana osobnosti

Právní služby v celé šíři, a to jak ochrana proti zásahu či ohrožení, tak obrana proti nařčení ze zásahu, jakož i preventivní konzultace pro předcházení budoucí odpovědnosti, též příprava smluv v souvislosti s komerčním využitím osobnostních atributů (reklama). Zahrnuje jak postup podle obecných předpisů občanského zákoníku, tak podle speciální úpravy pro tisk, rozhlas a televizi (právo na odpověď a dodatečné sdělení), též související otázky trestně právní.