Publikace

1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37

Horké jaro s GDPR

Po vlně tropických veder, která zasáhla Českou republiku během letošního jara se snad, až na tak nepodstatnou záležitost jako je stav vody, pomalu vrací vše do normálu. Děti a mládež školou povinnou čeká poslední měsíc, než se ukáže, jak důsledně celý rok plnily své studijní povinnosti a úkoly a po vysvědčení prázdniny a ve snech mnoha rodičů zasloužená okurková sezóna jak pracovní, tak mediální. Poměrně horké jaro zažili také advokáti, zabývající se poskytováním služeb, souvisejících s ochranou osobních údajů a i v tomto případě netrpělivě čekáme na budoucí dny a týdny, které ukáží, jak důsledně jsme odváděli naši práci, jak si naše dobře míněné rady vzali k srdci klienti a jak své úkoly splnila Evropská komise, Pracovní skupina WP 29 a jednotlivé dozorové orgány, u nás ÚOOÚ. Na toto GDPR vysvědčení však budeme čekat o něco déle než školáci a již nyní je jasné, že pokud by se tato rozsáhlá právní změna měla hodnotit jako týmový projekt, na zmrzlinu za vysvědčení v pasáži Světozor rozhodně aspirovat přechod na GDPR nebude. Více

9. srpen 2018 | Zdroj: epravo.cz

„Nejhorší“ je hodnotící soud a „ekonomicky zruinoval“ skutkové tvrzení

V aktuálním nálezu ze dne 11. 6. 2018 sp. zn. I. ÚS 4022/17 doplnil Ústavní soud judikaturu ve věci ochrany osobnosti. Ústavní soud navázal na již rozsáhle judikované rozdělení pojmů hodnotící soud a skutkové tvrzení a provedl další výklad a především aplikaci na další skutkový stav. Nález provádí standartní a přehlednou aplikaci právní úpravy a soudního výkladu na skutkový stav, čímž představuje v mnohém tolik potřebný přínos pro srozumitelnou a předvídatelnou aplikaci práva. Více

3. srpen 2018 | Zdroj: epravo.cz

Několik poznámek k návrhu nařízení ePrivacy

Ke dni 25. května 2018 nabylo účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).[1] V mediálním rozruchu, který GDPR doprovází, se poněkud pozapomnělo, že obecné nařízení mají doplnit další předpisy zaměřené na na specifické aspekty ochrany soukromí a osobních údajů, které přinesou další změny a nové povinnosti. Více

10. červenec 2018 | Zdroj: epravo.cz

Povinnost mlčenlivosti zaměstnance ve vztahu k osobním údajům

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation) (dále též „GDPR“). Více

19. červen 2018 | Zdroj: epravo.cz