Novinky

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je uspořadatelem publikace

19/02/20

„Právo duševního vlastnictví je tradičně chápáno – a k tomuto pojetí se hlásíme – jako svébytný, vnitřně konzistentní systém s vlastními principy a pojmy, které umožňují jeho řádné a správné uchopení, jakož i řešení teoretických a praktických otázek…“ Takto začíná úvod publikace Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, s podtitulem Právo duševního vlastnictví v systému soukromého práva a výzvy informační společnosti, jejímž garantem a uspořadatelem je JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. a vydavatelem Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019.

Sám JUDr. Dobřichovský, Ph.D. přidal do publikace článek s názvem „Dvojkolejnost úpravy průmyslových a autorských práv – k některým možnostem sblížení právní úpravy“.