Publikace

JUDr. Martin Valoušek je spoluautorem publikace

14/08/19

JUDr. Martin Valoušek je spoluautorem nově vydané publikace "Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů", vydané nakladatelstvím Leges.

JUDr. Martin Valoušek je autorem jedné ze základních kapitol publikace věnující se ochraně osobnosti.