Novinky

Autorské právo a práva související, 2. aktualizované vydání

04/11/19

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je spoluautorem vysokoškolské učebnice o autorském právu s názvem Autorské právo a práva související.

Nové vydání reaguje především na vývoj unijní úpravy, představovaný tzv. směrnicí o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. Tato směrnice má být do českého právního řádu implementována do 7. 6. 2021.