Novinky

Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář

04/11/19

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. a prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. jsou spoluautory velkého komentáře k autorskému zákonu.

Komentář je možné již zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo přímo na stránkách vydavatele, kterým je Wolters Kluwer.