Novinky

Aktuální otázky autorského práva – modulový kurz

19/06/19

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., vedoucí odborné sekce duševního vlastnictví, je garantem kurzu s názvem „Aktuální otázky autorského práva“, který pořádá Univerzita Karlova, Právnická fakulta.

JUDr. Dobřichovský, Ph.D. bude na tomto kurzu přednášet dne 20. 6. 2019 a bude se věnovat tématu „Vytváření předmětů duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích - dílo zaměstnanecké a zaměstnanecké průmyslové vzory, podnikové vynálezy a užitné vzory“.