Novinky

Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě

04/06/19

Dne 19. září 2019 vystoupí JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., vedoucí odborné sekce duševního vlastnictví, na konferenci s názvem Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě, a to s příspěvkem na téma „Ochrana práv duševního vlastnictví v České republice – aktuální výzvy“ v Panelu 1, který bude probíhat v čase 10:10 – 10:55.

Tato konference je pořádána Úřadem průmyslového vlastnictví ve spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví, Evropským patentovým úřadem a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví u příležitosti 100. výročí založení Patentového úřadu v Praze.