Novinky

Aktuální otázky práva duševního vlastnictví

20/05/19

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., vedoucí odborné sekce duševního vlastnictví, přednášel dne 16. 5. 2019 na semináři pořádaného Justiční akademií v Kroměříži. 

Na tomto semináři se JUDr. Dobřichovský, Ph.D. věnoval tématům „Vytváření předmětů duševního vlastnictví v pracovněprávních, resp. externích vztazích, včetně smlouvy o dílo dle občanského zákoníku s nehmotným výsledkem a návaznosti na úpravu díla vytvořeného na objednávku podle autorského zákona“ a „Kolize práv autora a původce průmyslového práva se stranami smlouvy o dílo – zhotovitelem a objednatelem“.