Novinky

Management of science and innovation

16/04/19

Mgr. et Mgr. Vojtěch Šmíd dne 9. dubna 2019 přednášel na téma ochrany duševního vlastnictví v rámci kurzu Management of science and innovation pořádaného Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.