Novinky

Management of science and innovation

21/11/18

Mgr. et Mgr. Vojtěch Šmíd dne 20. listopadu 2018 přednášel na téma ochrany duševního vlastnictví v rámci kurzu Management of science and innovation pořádaného Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.