Novinky

Školení ČVUT – 23. 3. 2018 9:00 – 16:00

21/03/18

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. bude vystupovat jako školitel na kurzu Autorský zákon – ochrana duševního vlastnictví pro architekty a designery. 

Toto školení se bude týkat především průmyslových práv včetně problematiky podnikového vynálezu a užitného vzoru. Školení proběhne v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze.