Novinky

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je uspořadatelem publikace

28/02/18

Rok 2017 přinesl v odvětví práv k duševnímu vlastnictví poměrně výrazné změny, vycházející v prvé řadě z interakce českého a evropského práva. Tomuto tématu se věnuje publikace Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, kterou vydala Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017. 

Garantem a uspořadatelem je právě JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., který zároveň i do této publikace přidal svůj příspěvek s názvem „K harmonizační roli SDEU při výkladu kritérií originality autorských děl“.