Novinky

Podnikatelská mise v Polsku při příležitosti státní návštěvy prezidenta ČR

24/05/13

prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., jednatel a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. se ve dnech 23. 5. a 24. 5. 2013 zúčastnil podnikatelské mise v Polsku organizované Hospodářskou komorou České republiky ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky.

Polsko je třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky, a také díky geografické blízkosti a snadné možnosti se dorozumět byla zvolena tato destinace k zintenzivnění a také k navázání nových obchodních příležitostí v oblasti poskytování právních služeb. Nejen na základě této aktivity je Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. schopna poskytovat právní služby ve všech oblastech platného práva na území České republiky, ale např. i v Polsku a dále také v nečlenských zemích EU.