Mgr. Michaela MacDonald, Ph.D.


tel.: +420 224 819 334

Životopis

Michaela MacDonald získala magisterský titul na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2004 - 2009) a titul Ph.D. v oboru práva na Queen Mary University (2009 - 2016) ve velké Británii, kde v současné době působí jako Assistant Professor. Jako hostující lektor pak působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde vyučuje předměty Právo interaktivních médií, Umělá inteligence (AI), a normativní systémy.

Její expertíza zahrnuje studium a výzkum protínání práva a digitálních technologií. V minulosti se podílela na projektu zadaném ESAEvropskou kosmickou agenturou, kde se zaměřovala na zkoumání právních a technických aspektů a užívání satelitních dat pro vědecké, společenské a ekonomické účely v cloudu. Je také konzultantkou v Institutu pro etickou AI, Oxford Brookes University, kde pro Úřad pro bezpečnost produktů a standardy vypracovala posudek na projekt, zabývající se monitoringem a prevencí prodeje zboží na on-line marketplaces, které nejsou v souladu s platnými předpisy. Její úlohou bylo zejména definovat právní a regulační souvislosti se zaměřením na práva duševního vlastnictví, soukromí a ochranu dat.

Michaela MacDonald pracovala na Queen Mary University jako lektorka  Centre for Commercial Law Studies se zaměřením na právo interaktivní zábavy, umělou inteligenci, robotiku a právo. Získala také zkušenosti z práce výzkumné asistentky v oboru budování důvěry v digitální ekonomiku. Podílela se jako konzultantka – specialistka na legislativním návrhu o data a text miningu.

Je spolueditorkou odborného periodika IELR zaměřeného na interaktivní média a spoluorganizátorkou série konferencí More Than Just a Game zaměřených na právní a ekonomické aspekty video her a e-sports.

Na začátku dubna 2022 se účastnila panelové diskuze na téma NFTs & Virtual Property. Tomuto tématu se také aktuálně věnuje ve své vědecké činnosti spolu s oblastí metaverse a dalšími naléhavými právními otázkami.

Michaela MacDonald je autorkou mnoha odborných publikací. Mluví anglicky a španělsky a na základní bázi též německy a rusky.

Zaměření

Michaela MacDonald se zabývá problematikou práva a digitální technologie.