Tomáš Dobřichovský

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

tomas.dobrichovsky@ak-kp.cz
tel. ústředna: +420 224 819 334

Reg. č. ČAK: 09644
: 66254124

Sídlo: Rybná 9
110 00 Praha 1

Životopis

Tomáš Dobřichovský absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. S Advokátní kanceláří Kříž a partneři s.r.o. spolupracuje od roku 1999.

Členství

Je korespondentem nakladatelství Kluwer Law International ohledně autorskoprávní judikatury. Od roku 2006 působí také jako odborný asistent Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK v Praze. V roce 2007 byl jmenován Ministrem kultury zprostředkovatelem kolektivních a hromadných smluv a v současnosti je podle § 101 a násl. autorského zákona prostředníkem ke sjednávání kolektivní smlouvy, hromadné smlouvy, smlouvy podle § 97g, sjednávání sazebníku nebo řešení sporů vzniklých při výkonu kolektivní správy. Působí též jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Je členem Společnosti pro církevní právo a autorskoprávního sdružení ALAI Česká republika.

Zaměření

Advokát JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. se dlouhodobě specializuje na oblast práv k duševnímu vlastnictví, především pak autorské právo včetně problematiky informačních technologií, právo známkové, tvůrčí práva průmyslového vlastnictví (zejm. patenty a užitné vzory), jakož i internetové domény a nekalou soutěž, a to včetně vynucování práv k duševnímu vlastnictví. Vedle uvedených oblastí je jeho činnost zaměřena i na ochranu osobnosti, tiskové právo a obchodní smluvní právo. Své znalosti a zkušenosti uplatňuje zejména ve sporné agendě (především vynucování práv k duševnímu vlastnictví v civilním, trestním i správní řízení), v řízeních o zápis českých, komunitárních (CTM) i mezinárodních ochranných známek, v smluvní agendě především v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a obchodního práva (licenční smlouvy včetně mezinárodních licencí a transferů technologie) a ve zpracování právních expertíz. Věnuje se publikační a přednáškové činnosti a též se aktivně účastní tuzemských i mezinárodních seminářů a konferencí v oboru práv k duševnímu vlastnictví. V letech 2007, 2009, 2011, 2013 a 2017 absolvoval intenzivní studijní pobyty na Ústavu informačních práv při Univerzitě Amsterodam.

Hovoří anglicky a rusky.

Specializace

Vyhledat právníka