Gabriela Machalová

Mgr. Bc. Gabriela Machalová

gabriela.machalova@akkp.cz
tel.: +420 224 819 334

Reg. č. ČAK: 44752

Sídlo: Rybná 9, 110 00 Praha 1

Životopis

Gabriela Machalová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získala titul Mgr. v oboru právo, a Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala titul Bc. v oboru španělská filologie. S Advokátní kanceláří Kříž a partneři s.r.o. spolupracuje od roku 2020, nejprve jako advokátní koncipientka a poté jako advokátka.

Zaměření

Zabývá se právem duševního vlastnictví a právem pracovním. Hovoří anglicky a španělsky.

Specializace