Barbora Lašková

JUDr. Barbora Lašková

barbora.laskova@ak-kp.cz
tel. ústředna: +420 224 819 334

Reg. č. ČAK: 15500
: 02630443

Sídlo: Rybná 9
110 00 Praha 1

Životopis

Barbora Lašková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvovala roční stipendijní pobyt na Právnické fakultě Humboldt-Universität zu Berlin (Německo) a pracovní stáže v advokátních kancelářích v Berlíně (Německo) a ve Vídni (Rakousko). S Advokátní kanceláří Kříž a partneři s.r.o. spolupracuje od roku 2011.

Zaměření

Zabývá se především právem duševního vlastnictví, zejména autorskoprávní problematikou, dále též všeobecnou agendou občanského a obchodního práva a podílí se na poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek. V uvedených oblastech se věnuje zejména sporné a smluvní agendě. Hovoří německy a anglicky.

Specializace

Vyhledat právníka