Bagrat Verdiyan

Mgr. Bagrat Verdiyan

bagrat.verdiyan@akkp.cz
tel.: +420 224 819 334

Reg. č. ČAK: 12786
: 72014865

Sídlo: Rybná 9, 110 00 Praha 1

Životopis

Bagrat Verdiyan absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. S Advokátní kanceláří Kříž a partneři s.r.o. spolupracuje od roku 2005, nejprve jako koncipient, poté jako advokát.

Zaměření

Věnuje se především občanskému a obchodnímu právu, zejména závazkovému právu, včetně vedení rozsáhlých soudních sporů o vymáhání pohledávek. Zaměřuje se též na právo duševního vlastnictví, zejména právo známkové, včetně zápisných řízení a vymáhání práv v civilním a trestním řízení, dále pak soutěžnímu, reklamnímu a tabákovému právu.

Hovoří též anglicky a rusky.

Specializace