Hana Křížová

JUDr. Hana Křížová

hana.krizova@akkp.cz
tel.: +420 224 819 334

Reg. č. ČAK: 01395
: 66208491

Sídlo: Rybná 9, 110 00 Praha 1

Životopis

Hana Křížová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. S Advokátní kanceláří Kříž a partneři s.r.o. spolupracuje od roku 1991. Předtím vykonávala funkci soudce okresního soudu, a to jak na úseku civilním, tak trestněprávním, pracovala jako odborná vysokoškolská asistentka v oblasti výuky práva na stávající České zemědělské univerzitě v Praze a působila ve funkci vedoucí oddělení ve struktuře Českého rozhlasu.

Zaměření

Advokátka JUDr. Hana Křížová se specializuje na tiskové právo, ochranu osobnosti a dobré pověsti právnických osob. Má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti práva na svobodu projevu, práva na informace a ochrany proti jejich zneužití, poskytuje právní služby v mimosoudních i soudních sporech, týkajících se nároků v této sféře právních vztahů, a to jak klientům z řad vydavatelských subjektů, tak na straně dotčených fyzických i právnických osob.

Specializace